Aktivitetskalender

Naturture i Randers 2016

 


Økologiske Juletræer på torvet ved Helligåndshuset

faar

Det er 21 år, at Byøkologisk Forum de 4 lørdage før jul står med økologiske juletræer på torvet ved Helligåndshuset ud for frisør Elgaard. Vi har flotte nordmannstræer i flere størrelser, også nogle smalle og høje. De er hverken sprøjtet eller kunstgødet, så der er taget hensyn til grundvandet, floraen, insekt-, fugle- og dyrelivet. Her findes en stor biodiversitet og artsrigdom. Det har biologistuderende fra Århus Universitet tidligere undersøgt. I den konventionelle dyrkning af juletræer sprøjtes der f.eks. imod ukrudt, lus og andre skadedyr. På Ålborg Sygehus har de erfaring med, at dem der har allergi imod de sprøjtede træer kan tåle de økologiske. Samme erfaring har Byøkologisk Forum gjort igennem årene. I nogle økologiske juletræsbeplantninger har de fåreracen Shropshire til at afgræsse imellem træerne. Andre bruger gæs, ænder og grise. Desværre bliver der færre økologiske juletræsproducenter, da det er mere arbejdskrævende og overskuddet er lille.

En glædelig grøn jul og et klimavenligt nytår til alle.